Natječaj 8.6.3.

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama 45/16 objavljen Natječaj za provedbu mjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“- provedba operacije 8.6.3. “Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava.

Intenzitet javne potpore po projektu unutar tipa operacije 8.6.3 iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.3. su:

1. šumoposjednici

2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika

3. obrti, mikro, mala i srednja poduzeća i

4. jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.

 

 Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.3. prihvatljivi troškovi vezani su uz:

1. gradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumarskog sektora (multimedijski prostori sa stalnim izložbenim postavom, štandovi, izložbene police i pultovi i sl.)

2. zakup/najam izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama

3. kupnju i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma (laseri, oglasne ploče, sučelja i sl.)

4. izradu i distribuciju promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma (drvene kocke, suveniri od drva i sl.) i

5. kupnju novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje (strojevi za lijepljenje/spajanje/vakumiranje i sl.) i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda (printeri za drvo, tokarski strojevi, drvodjeljski alat za graviranje i sl.).

Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.3. minimalno 90% prihvatljivih troškova mora se odnositi na materijalna ulaganja.

Prihvatljivi troškovi za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka bit će određeni listom prihvatljivih troškova koja će biti prilog natječaja.

 

Visina javne potpore u okviru tipa operacije 8.6.3. iznosi:

– najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura i

– najviša vrijednost javne potpore po projektu je 30.000 eura.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 22. srpnja 2016. do 22. studenoga 2016.

Galerija

Natječaj 8.6.3.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više