Natječaj 8.6.1.

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama 55/16 objavljen Natječaj za provedbu mjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“- provedba operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.1. prihvatljivi troškovi su:

1. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva (harvesteri, motorne pile itd.)

2. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva (forvarderi, skideri, žičare, traktorske ekipaže itd.)

3. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju šumske biomase (iverači, cjepači itd.)

4. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva (prikolice, hidraulične dizalice itd.)

5. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju (malčeri itd.) i

6. izgradnju i rekonstrukciju objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.).

(2) Prihvatljiv trošak za sufinanciranje u okviru tipa operacije 8.6.1. je i stjecanje strojeva, alata, uređaja, opreme i objekata, kroz financijski leasing do iznosa njihove tržišne vrijednosti.

(3) Prihvatljivi troškovi za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka biti će određeni listom prihvatljivih troškova koja će biti prilog natječaja.

 

Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.1. su:

1. šumoposjednici

2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika i

3. obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

 

Visina javne potpore u okviru tipa operacije 8.6.1. iznosi:

– najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i

– najviša vrijednost javne potpore po projektu je 700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 15. srpnja 2016. do 15. studenoga 2016.

 

Galerija

Natječaj  8.6.1.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više