Natječaj 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture«.

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama 45/16 objavljen Natječaj za provedbu mjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” – provedba operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava.

Visina tražene potpore iznosi:

1. najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura i

2. najviša vrijednost javne potpore po projektu je 100.000 eura.

Prihvatljivi korisnici potpore su:

1. šumoposjednici

2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika

3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

4. udruge civilnog društva i

5. pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode.

U okviru tipa operacije 8.5.2. prihvatljivi opći troškovi su usluge konzultanata, ovlaštenih osoba, inženjera i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući idejni plan ulaganja te ostalu projektno-tehničku dokumentaciju potrebnu za pripremu i provedbu projekta kao što su studija utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000), u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova, a sukladno članku 18. ovoga Pravilnika.

U okviru tipa operacije 8.5.2. prihvatljiva za potporu su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za:

1. uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu i

2. izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. lipnja 2016. do 17. listopada 2016.

Više o natječaju možete pročitati OVDJE.

Galerija

Natječaj 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture«.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više