Kreditiranje izrade projektne dokumentacije od strane HBOR-a

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) kreirala je novi program kreditiranja. Riječ je o kreditiranju pripreme projektne i ostale investicijske dokumentacije. Cilj Programa je kroz financiranje izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije kreirati poticajno okruženje za ulaganje u investicijske projekte i time indirektno poticati razvoj proizvodnje proizvoda i pružanja usluga namijenjenih realizaciji investicijskih projekata uključivo i projekata koji će se nominirati za financiranje u okviru Plana ulaganja za Europu.

Krediti su namijenjeni za financiranje izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije i to:

 • idejnog rješenja,
 • istražnih radova; dokumentacije i troškova provedbe prethodnih istraživanja od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta,
 • ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 • strateških procjena utjecaja na okoliš,
 • studija utjecaja na okoliš,
 • ostale dokumentacije i troškova vezanih uz procjenu utjecaja na okoliš odnosno prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 • idejnog projekta,
 • elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom,
 • elaborata čija izrada prethodi izradi glavnog projekta,
 • glavnog projekta,
 • izvedbenog projekta,
 • tipskog projekta,
 • projekta uklanjanja,
 • troškovnika,
 • poslovnog plana / predinvesticijske / investicijske studije,
 • energetskog certifikata,
 • ostale dokumentacije i troškova vezanih uz ishođenje lokacijske i građevinske i uporabne dozvole,
 • dokumentacije za nadmetanje za odluku o odabiru projektanta / izvođača / nadzornog inženjera / revidenta,
 • troška ostalog tehničkog savjetovanja i analiza od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta,
 • i sve ostale dokumentacije potrebna za provedbu investicijskog projekta.

Korisnici kredita mogu biti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi te županije i Grad Zagreb), komunalna društva, trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove. Pravo na kredit ne postoji, već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.

Za korisnike koji posluju dulje od 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit najviši iznos kredita nije ograničen i ovisi o veličini projekta za koji se dokumentacija ishodi. Za korisnike koji posluju kraće od 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit iznos kredita je ograničen do najviše 300.000,00 kuna.
Najmanji iznos kredita je 100.000 kuna, a HBOR može kreditirati do 100% troškova izrade projektne dokumentacije s PDV-om, a u ovisnosti o svakom pojedinačnom zahtjevu. Rok otplate do 5 godina, a kamatna stopa najmanje 6%.

Program kreditiranja provodi se do iskorištenja limita ili najkasnije do 31.12.2016. godine.

Detaljnije informacije možete vidjeti OVDJE.

Galerija

Kreditiranje izrade projektne dokumentacije od strane HBOR-a

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više