KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Republika Hrvatska, Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva. 

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

1. Mjera A POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE, DIVERSIFIKACIJA POSLOVANJA I ODRŽIVI RAZVOJ, KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA, POBOLJŠANJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI, SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA: 

  • Podmjera A1 – sve vrste objekata iz skupine „HOTELI“: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština (heritage), pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel.

Subjekti koji se mogu prijaviti su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge).

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za podmjeru A1 je 70.000 kuna, a najviši iznos potpore je 350.000 kuna.

  • Podmjera A2 - „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ (kamp, kamp odmorište, hostel i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj).

Subjekti koji se mogu prijaviti su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge).

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za podmjeru A2 je 50.000 kuna, a najviši iznos potpore je 250.000 kuna.

  • Podmjera A3 - Seljačko domaćinstvo – (OPG koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge). 

Može se prijaviti OPG koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge, sukladno važećem Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, odnosno na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, te trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge za kušaonice, sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga«. 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za podmjeru A3 je 30.000 kuna, a najviši iznos potpore je 150.000 kuna.

  • Podmjera A4 - Objekti u domaćinstvu (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu).

Subjekti koji se mogu prijaviti su fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000 kuna.

2. Mjera B - RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA (Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu).

Subjekti koji se mogu prijaviti su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za Mjeru B je 20.000 kuna,a najviši iznos potpore je 250.000 kuna.

3. Mjera C - SIGURNOST

Subjekti koji se mogu prijaviti su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000 kuna.

4. Mjera D - PREPOZNATLJIVOST

Subjekti koji se mogu prijaviti su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna.

Intenzitet potpore je najviše do 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova. 

Prijave se podnose online, na obrascu zahtjeva (KTG/16) kojeg treba dostaviti i u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu: 

MINISTARSTVO TURIZMA Prijava na javni poziv KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA (navesti grupu namjene A1, A2, A3, A4, B, C ili D) -ne otvaraj Prisavlje 14 10 000 ZAGREB

Javni poziv otvoren je do 31.05.2016.

Detaljnije o ovom Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE. 

Galerija

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više