Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 2020

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene. 

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrada javne namjene ugradnjom jednoga ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. 

Prihvatljivi korisnici sredstava su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru (trgovačka društva u vlasništvu države i/ili JLP(R)S-a) te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici uz zadovoljavanje određenih uvjeta propisanih u Pozivu.

Raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 10.000.000 00 kuna, maksimalan iznos po prijavi do 500.000,00 kuna.

Rok za prijavu započinje od 21. rujna 2020. godine u 9.00 sati  i traje do trenutka obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava, ili obavijesti o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka 2020. godine, što prije nastupi.   

Više možete pronaći ovdje.

Galerija

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 2020

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više