Javni poziv za otkup knjiga

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 69/12, 44/13, 91/13 i 72/15) objavljuje    

Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2016. godini

Otkupom knjiga za narodne knjižnice Ministarstvo kulture želi povećati dostupnost knjige, odnosno pisane riječi u kulturnome životu te promicati kulturu čitanja s ciljem afirmacije književnosti kao jedne od vodećih grana kulturne produkcije.

Otkup knjiga obuhvaća djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, umjetnost i znanost, djela suvremene domaće književnosti i publicistike te sabrana, odabrana i kritička izdanja djela hrvatskih autora. Knjige se otkupljuju u količinama od 20, 80, 85, 175 i 255 primjeraka. 

Adrese knjižnica kojima se dostavljaju knjige od otkupa nalaze se OVDJE.  

Pri otkupu prednost imaju vrijedna djela suvremene hrvatske književnosti. Osobita se pozornost posvećuje djelima mladih prozaika i pjesnika te književnosti za djecu i mlade. Otkupljuju se i novi prijevodi relevantnih djela svjetske književnosti, ali i temeljna djela iz područja društveno-humanističkih znanosti kojima se popunjavaju praznine u hrvatskoj kulturi.

Na temelju ovoga Javnog poziva mogu se prijaviti pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske. Isti prijavitelj može podnijeti veći broj prijava. Otkupljivat će se samo izdanja nakladnika koji se pridržavaju odredbi Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige.

Otkupljuju se samo knjige domaćih nakladnika koje su objavljene tijekom 2015. i 2016. godine, i to:

 • djela suvremene domaće književnosti
 • prijevodi suvremene svjetske književnosti
 • djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, umjetnost i znanost
 • vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade
 • djela suvremene domaće i prijevodne publicistike 

Neprihvatljive prijave: 

 • Neće se otkupljivati udžbenici, priručnici, ponovljena i komercijalna izdanja te izdanja koja svojom kvalitetom i tehničkom izvedbom ne zadovoljavaju profesionalne nakladničke standarde. 
 • Neće se otkupljivati ponovljena izdanja ako od prethodnog izdanja nije prošlo više od 20 godina i djelo više nije dostupno u narodnim knjižnicama. Iznimno se ponovljena izdanja mogu otkupiti i ranije ako za to postoje valjani razlozi. 
 • Neće se otkupljivati izdanja nakladnika koji nisu dostavili obvezne primjerke Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. 
 • Neće se otkupljivati knjige čiji nakladnici nisu izvršavali preuzete obveze te protiv kojih se vodi pravni postupak. 

Prihvatljivi troškovi su isključivo iznosi za pojedini otkup koji predstavljaju umnožak broja otkupljenih primjeraka te maloprodajne cijene knjige (u kunama) navedene u prijavnici te otisnute na vanjskoj korici. 

Neprihvatljivi trošak je trošak otpreme knjiga. Njih snosi sam prijavitelj/nakladnik.

Prijava se podnosi putem online Prijavnice za otkup knjiga na obrascu koji je dostupan OVDJE. 

Elektronički popunjenu prijavnicu treba ispisati, potpisati i ovjeriti pečatom te priložiti obvezne priloge: 

 • tiskani primjerak objavljene knjige 
 • podatke o knjizi, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku 
 • potvrdu Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obveznim primjercima 
 • umjetničke organizacije i udruge koje prijavljuju knjigu dužne su u prilozima dostaviti izvadak iz Registra neprofitnih organizacija – članak 5. stavak 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 69/2012, 44/2013 i 91/2013) na adresi http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=75. 

Rok za prijavu na temelju ovoga Javnog poziva je do 14. studenoga 2016. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu jasno vidljivo da je zaprimljena u pošti s datumom koji je naznačen kao krajnji rok za prijavu na Poziv.

Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: prijavnice@min-kulture.hr ili telefonski na brojeve: 01 4866 406 / 01 4866 466 / 01 4868 486.

Detaljnije o ovom Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE. 

 

Galerija

Javni poziv za otkup knjiga

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više