Javni poziv za odabir dobavljača voća i povrća

Na temelju članka 9. Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća i povrća (Narodne novine broj 40/16), Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje

JAVNI POZIV

za odabir dobavljača voća i povrća u okviru sheme školskog voća i povrća.

 

U cilju poboljšanja prehrambenih navika djece i podizanja svijesti u široj javnosti o značaju zdrave prehrane u njihovom razvoju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj provodi se Shema školskog voća i povrća.

S obzirom na činjenicu da potrošnja voća i povrća pada s porastom dobi učenika i učenica te da je u ovoj razvojnoj fazi moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela voća i povrća u njihovoj prehrani, kako bi se spriječila rana debljina i druge bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom te smanjio unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli Shema školskog voća i povrća provodit će se među djecom osnovne i srednje škole.

Shema školskog voća i povrća provodi se na čitavom teritoriju Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine sukladno Pravilniku o provedbi Sheme školskog voća i povrća (Narodne novine 40/16; u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Voće i povrće isporučeno u okviru Sheme školskog voća i povrća, škole će raspodijeliti učenicima osnovnih i srednjih škola najmanje jednom tjedno, kao zaseban obrok neovisan od obroka školske prehrane.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) će odabrati i odobriti dobavljače (pravne ili fizičke osobe koje će isporučivati voće i povrće školama koje će sudjelovati u Shemi) i isplatiti odobrenim dobavljačima potporu za prihvatljive troškove za voće i povrće franco škola koji su nastali u razdoblju provedbe Sheme u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom.

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju dobavljači koji su pravne ili fizičke osobe, u sustavu PDV-a, a koje će isporučivati voće i povrće školama koje će sudjelovati u Shemi.

Zainteresirane pravne i fizičke osobe dužne su dostaviti prijavu na javni poziv – popunjeni Zahtjev iz Priloga II. (»Zahtjev za odobravanje podnositelja Zahtjeva za isporuku voća i povrća«) Pravilnika uz koji će priložiti:

  1. dokaz da je u sudskom ili obrtnom registru registriran za djelatnost trgovine hranom;
  2. presliku potpisnog kartona deponiranog u FINA-i ili poslovnoj banci;
  3. informacije o području koje planiraju pokrivati pri isporukama voća i povrća (županija/e ili cijela Republika Hrvatska) i
  4. pisanu izjavu prema kojoj će:
  • u skladu s Pravilnikom koristiti voće i povrće financirano iz Sheme školskog voća i povrća za isporuku školama;
  • vratiti svu neopravdano isplaćenu potporu sa zakonskim kamatama za količine za koje je utvrđeno da proizvodi nisu distribuirani djeci u skladu s listom prihvatljivih proizvoda iz Priloga I ovog Pravilnika ili je isplaćena za proizvode koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom;
  • u slučaju prijevare ili svjesnog nehaja vratiti dodatno i iznos u visini razlike između isplaćenog iznosa i iznosa na koji je kao podnositelj Zahtjeva za potporu imao pravo;
  • na zahtjev dostaviti prateće dokumente;
  • se podvrgnuti administrativnoj kontroli i kontroli na terenu te inspekcijskom nadzoru.

Svaka prijava se dostavlja u jednom primjerku, isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja prijave napisanom na poleđini, isključivo preporučenom poštom s povratnicom, s točno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta i sekunda) slanja na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269/d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Javni poziv za odabir dobavljača za isporuku voća i povrća školama«.

Rok za podnošenje prijava je 20. svibnja 2016. godine.

Detaljnije o ovom Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE. 

Galerija

Javni poziv za odabir dobavljača voća i povrća

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više