Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2016. godinu.

 

Natječaj je namijenjen za sufinanciranje projekata i aktivnosti koji za cilj imaju organizaciju manifestacija u turizmu te druge oblike promidžbe u poduzetništvu i turizmu na području Dubrovačko-neretvanske županije , a koji su provedeni ili će biti provedeni u 2016. godini (u daljnjem tekstu – sufinanciranje).

Korisnici županijskih sredstava iz ovog Javnog Poziva su:

 • Pravne i fizičke osobe (obrti i OPG-i) koje imaju sjedište na području Dubrovačko-neretvanske županije,  te su nositelji/organizatori provedbe projekata iz  točke I. ovog Javnog poziva, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Programom i ovim pozivom;
 • Sveučilišne i obrazovne institucije koje provode aktivnosti i projekate iz točke I.
 • Jedinice lokalne samouprave i druge institucije kojima je osnivač JLS, a koje su organizatori ili suorganizatori projekata i aktivnosti iz točke I.
 • Udruženja poduzetnika u ruralnom turizmu okupljena radi provođenja zajedničkih projekata i objedinjene promidžbe – tematske turističke ceste, koje su proglašene od strane župana po provedenome postupku u skladu s Pravilnikom o proglašenju tematskih turističkih cesta DNŽ;
 • Udruge  građana, komore i strukovna udruženja, koje okupljaju fizičke i pravne osobe te su registrirane za obavljanje aktivnosti i provedbu projekata iz točke I.
 • Turističke zajednice s područja Dubrovačko-neretvanske županije, koji su na području Dubrovačko-neretvanske  županije organizatori i suorganizatori provedbe projekata iz točke I.ovog Javnog poziva, a koji se ne nalaze u redovnom planu aktivnosti nego se pokreću u cilju razvoja novog turističkog proizvoda kome je cilj uključenje niovih poduzetnika i/ili razvoj novog turističkog proizvoda ili se značajno podiže kvaliteta dosada realiziranih projekata.

Prihvatljive aktivnosti koje se sufinanciraju:

 1. Manifestacije od značaja za Dubrovačko-neretvansku županiju kojima se  potiče razvoj ruralnog i drugih selektivnih oblika turizma Županije u cjelini ili pojedinih njenih dijelova;
 2. Provedba projekata koji potiču razvoj turističke ponude s posebnim naglaskom na projekte koji uključuju nove poduzetnike, nove i inovativne turističke proizvode koje i one koje primjenjuju novu tehnologiju te one koji predstavljaju novu vrijednost postojećem turističkom proizvodu;
 3. Prezentacija, predstavljanje na sajmovima, objedinjeno oglašavanje, web promocija i organizacija drugih promotivnih aktivnosti;
 4. Edukacija članova/poduzetnika, stručna predavanja, stručni skupovi, studijski posjeti primjerima dobre prakse, podizanje svijesti javnosti o značaju razvoja projekata ruralnog turizma u zajednici za ukupni razvoj ruralnih prostora;
 5. Druge operativno-tehničke aktivnosti koje su preduvijet funkcioniranja i realizacije programa i projekata.

Najviši ukupni godišnji iznos sufinanciranja za tekuću godinu koju Korisnik može ostvariti po projektu odnosno aktivnosti je 30.000,00 kuna.

Pojedina županijska sredstva Korisnicima se dodjeljuju jednokratno do kraja tekuće godine za projekte i aktivnosti koje su se realizirale ili će se realizirati u 2016. godini. Sufinanciranje odabranih zahtijeva se provodi do iskorištenja sredstava.

Odobrena novčana sredstva Korisnik je dužan utrošiti namjenski u skladu s važećim zakonskim propisima. 

Ukoliko za isti projekt/aktivnost sufinanciranje zatraži više Korisnika, sredstva se dodjeljuju onom Korisniku koji ima veći broj bodova i bolju kvalitetu projekta, odnosno sukladno zastupljenosti u projektu i ostvarenim kriterijima. S prijavljenim korisnicima koji su se prijavili za isti projekat / aktivnost moguća je naknadna koordinacija i usklađivanje specifičnih potreba prilikom raspodjele sredstava.

POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE PO OVOM JAVNOM POZIVU:

 1. Popunjen zahtjev za sufinanciranje
 2. Razrađen prijedlog projekta/aktivnosti za koje se traži sufinanciranje s financijskim planom;
 3. Za svaki od kriterija koji su navedeni u ovom Javnom pozivu kojim se argumentira opravdanost zahtjeva priložiti obrazloženje s vjerodostojnom dokumentacijom i dokazima;
 4. Kopiju rješenja o registraciji i rješenja o upisu promjena ukoliko ih je bilo, odnosno drugi važeći dokument kojim se dokazuje pravni status subjekta koji se prijavljuje.
 5. Potvrdu Porezne uprave kojom se dokazuje da je podnositelj zahtjeva s danom prijave na ovaj poziv podmirio sva javna dugovanja prema Republici Hrvatskoj.
 6. Potvrdu nadležnog suda kojom se dokazuje da se protiv ovlaštene osobe za zastupanje ne vodi kazneni postupak
 7. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.
 8. Izjavu da su udruge usklađene u propisanom roku s odredbama novog Zakona o udrugama (NN, br. 74/14).

Zahtjev se podnosi na obrascu koji će korisnicima biti dostupan Upravnom odjelu za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Dubrovačko-neretvanske županije te na službenim Internet stranicama Županije: www.dubrovnik-neretva.hr

Zahtjevi koji nisu potpuni i za koje nije dostavljena vjerodostojna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Podnositelj zahtjeva je dužan dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik,  s naznakom "Projekti organizacija manifestacija i drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2016. godinu".

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2016. godine.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za turizam pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, tel: 351-431 i 351-497.

Detaljnije o ovom Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE. 

 

Dokumenti

Galerija

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više