Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2016. godini

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2016. godini. Sukladno ovome javnom pozivu, dodjeljivat će financijske potpore pravnim osobama te organizacijama civilnoga društva - udrugama za provođenje programa u području popularizacije znanosti.

Područja aktivnosti programa popularizacije znanosti

  • neprofitni programi i događaji kojima se potiče javni dijalog o znanosti i znanstveno obrazovanje,

  • popularizacija znanstvenog obrazovanja za učenike osnovnih i srednjih škola,

  • naobrazba znanstvenog i nastavnog osoblja za popularizaciju znanosti i znanstvenog  obrazovanja,

  • javna promocija znanstvenih metoda i znanstvene izvrsnosti.

 

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s danom 30. rujna 2016. godine.

 

Više o ovom Pozivu pročitajte OVDJE.

 

Galerija

Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2016. godini

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više