JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM POLAZNIKA/POLAZNICE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Poslodavac: KORA d.o.o.

Mjesto rada: Grad Korčula (u prostorijama natkrivenog bazena Gojko Arneri).

Objava natječaja: 28. veljače 2019.

Rok prijave: 11. ožujka 2019.

 

O agenciji: Lokalna razvojna agencija  - KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge tvrtka je u 100%-tnom vlasništvu Grada Korčule, čiju temeljnu djelatnost predstavlja priprema projekata financiranih sredstvima EU i ostalim izvorima financiranja za Grad Korčulu, te priprema i savjetovanje u provedbi EU projekata ostalih gradskih ustanova i tvrtki, kao i priprema i savjetovanje privatnika poduzetnika za prijavu na natječaje iz EU fondova. KORA d.o.o. je također usmjerena na poticanje poduzetništva i koordinaciju izrade strateških dokumenata Grada Korčule.

Kandidati/kinje za prijam u radni odnos za radno mjesto moraju zadovoljiti opće uvjete prema Zakonu o tržištu rada (NN 118/2018)

Kandidati/kinje za prijam u radni odnos za radno mjesto moraju zadovoljiti sljedeće  dodatne uvjete:

  • dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij ekonomije-VŠS; prvostupnik/ca ekonomije (bacc.oec.)- VSS; magistar/ra ekonomije (mag.oec., struč.spec.oec.)
  • nezaposlena osoba koja nema više od 12 mjeseci iskustva u zvanju za koje se osposobljava

Dokumenti

Galerija

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM POLAZNIKA/POLAZNICE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više