JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ PRORAČUNA JU „NP KRKA“ ZA 2018

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ raspisala je Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna JU „NP Krka“ za 2018. Natječaj će biti otvoren 30 dana od dana objave (15. ožujka 2018.).

Pravo prijave na natječaj imaju udruge čije su aktivnosti usmjerene na opću dobrobit i poboljšanje kvalitete života društvene zajednice, a kojima je za realizaciju projekata potrebna financijska pomoć.

Preko javnog natječaja dodijelit će se 800.000,00 kn, od čega najmanji iznos traženih sredstava za financiranje pojedinog programa/projekta iznosi 500,00 kn, a najveći 30.000,00 kn.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ poziva sve udruge koje ispunjavaju uvjete za prijavu na javni natječaj, a kojima je za realizaciju projekata u 2018. potrebna financijska pomoć, da svoje projekte prijave i dostave potrebnu dokumentaciju.

 

Tekst natječaja pročitajte na linku. 

Galerija

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ PRORAČUNA JU „NP KRKA“ ZA 2018

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više