JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA U 2017. GODINI „I JA ŽELIM POSAO“

Hrvatska banka za obnovu i razvitak objavljuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2017. godini pod nazivom "I ja želim posao". Sredstva natječaja namijenjena su projektima koji povećavaju zapošljivost teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina. 

Financirat će se projekti koji pripadnicima ciljnih skupina pružaju mogućnost stjecanja potrebnih i/ili dodatnih kompetencija, znanja i vještina potrebnih za usklađivanje s potrebama na tržištu rada.

Pri prijavi projekta potrebno je obrazložiti na koji način je utvrđeno da je ciljna skupina teško zapošljiva te na koji su način utvrđene potrebe na tržištu rada za kompetencijama, znanjima i vještinama koje će projektom biti usvojene. Obrazloženje je potrebno potkrijepiti službenim podacima ako su dostupni.

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice i koje:

  • djeluju najmanje 2 godine do dana objave natječaja,
  • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s važećim propisima o neprofitnom računovodstvu,
  • ispunjavaju obveze plaćanja svih doprinosa i plaćanja poreza te
  • čija je osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) u mandatu,
  • protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak niti su pravomoćno osuđeni,
  • i kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz Programskog područja financiranja ovog Natječaja.

 

Najviši iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, što je ujedno i najviši iznos koji se smije zatražiti u prijavi projekta.

Najniži iznos donacije po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna.

Rok u kojemu se podnose prijave traje od objave natječaja do 19. lipnja 2017. koji je ujedno i datum završetka trajanja Natječaja.

Cijeli tekst natječaja možete pročitati OVDJE. 

Galerija

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA U 2017. GODINI  „I JA ŽELIM POSAO“

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više