Javne potrebe u kulturi RH za 2018. godinu

Ministarstvo kulture je objavilo Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu. U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine. 

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi potpore:
 
-  redovitoj djelatnosti strukovnih udruga u kulturi
-  dramskoj i plesnoj umjetnosti te izvedbenim umjetnostima
-  glazbi i glazbeno-scenskoj umjetnosti
-  kulturno-umjetničkom amaterizmu (glazbenom i folklornom)
-  vizualnim umjetnostima
-  inovativnim umjetničkim i kulturnim praksama
-  knjižničnoj djelatnosti
-  izdavanju knjiga
-  izdavanju časopisa i elektroničkih publikacija
-  književnim manifestacijama i nastupima na sajmovima knjiga
-  književnim programima u knjižarama
-  arhivskoj djelatnosti
-  muzejsko-galerijskoj djelatnosti
-  zaštiti i očuvanju arheološke baštine
-  zaštiti i očuvanju nepokretnih kulturnih dobara
-  zaštiti i očuvanju pokretnih kulturnih dobara
-  zaštiti i očuvanju nematerijalnih kulturnih dobara
-  digitalizaciji u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti
-  međunarodnoj kulturnoj suradnji
-  izgradnji, održavanju i opremanju ustanova kulture.
 

Rok za podnošenje prijava jest od 15. srpnja do 15. rujna 2017. godine.
 

Više o ovom Pozivu pročitajte OVDJE. 

Galerija

Javne potrebe u kulturi RH za 2018. godinu

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više