Jačanje socijalnog dijaloga - faza II

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je: poboljšanje kvalitete socijalnog dijaloga u Hrvatskoj te razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta svih razina organizacija socijalnih partnera.
Specifični cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je povećati učinkovitost i održivost dijaloga između hrvatskih socijalnih partnera, kao i poboljšati organizacijske sposobnosti s naglaskom na pozitivan doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima socijalnog dijaloga.

Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je iznos od 18.118.000,00 HRK. Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 400.000 HRK, a najveći 2.250.000,00 HRK.  

Prihvatljivi prijavitelji: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine, državna/javna institucija nadležna za područje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja, jedinica regionalne i lokalne samouprave.

Partneri na projektu mogu biti: državne/javne  institucije nadležne za područje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja; socijalni partneri na lokalnoj, regionalnoj ili sektorskoj razini; jedinice lokalne i regionalne samouprave; organizacije civilnog društva.

U prihvatljive projektne aktivnosti po sadržajnim područjima spadaju:

  1. Aktivnosti usmjerene izgradnji kapaciteta socijalnog partnerstva s obzirom na socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje;
  2. Aktivnosti usmjerene na unapređenje socijalnog dijaloga
  3. Uspostava mehanizama sustava praćenja radnih odnosa:
  4. Jačanje sektorskih socijalnih vijeća

Planirano trajanje projekata je maksimalno 12 mjeseci.

Rok za dostavu je 12. veljače 2015. do 15.30 sati

Više o natječaju možete pronaći ovdje.

 

 

Galerija

Jačanje socijalnog dijaloga - faza II

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više