Investicije u vinarije i marketing vina

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 49/2015 i 23/2016), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za Mjeru »Investicija u vinarije i marketing vina«

 

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 49/2015 i 23/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Potpora u mjeri Investicija u vinarije i marketing vina je potpora javnim sredstvima proračuna Europske unije.

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Investicije u okviru provedbe Nacionalnog programa su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave.

Podnositelj prijave na natječaj (u daljnjem tekstu: Podnositelj) mora ispunjavati sljedeće preduvjete:

 • fizičke osobe obveznici poreza na dohodak/dobit;
 • mikro, mala, srednja poduzeća koja imaju do 250 zaposlenih i promet do 50 milijuna EUR i/ili ukupnu godišnju bilancu do 43 milijuna EUR;
 • velika poduzeća koja imaju manje od 750 zaposlenih ili promet manji od 200 milijuna EUR;
 • velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više.

Radi provjere ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti podnositelja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) će na temelju podataka iz prijave provjeriti i utvrditi podatke uvidom u Vinogradarski registar, te u ostale javno dostupne registre.

Svi podaci podnositelja prijave koji se vode u Vinogradarskom registru moraju biti točni i ažurirani.

Potpora se ne odobrava poduzećima u poteškoćama u smislu smjernica Zajednice o državnim potporama za spašavanje i restrukturiranje tvrtki u poteškoćama (SLC 244/2, 1. 10. 2004.; str. 2.).

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Investicije su EUR 3.000.000 (protuvrijednost u HRK )

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000 (protuvrijednost u HRK) 

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

 • EUR 1.500.000 za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 907/2014),
 • EUR 750.000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 907/2014),
 • EUR 550.000 za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 907/2014).

Dozvoljene aktivnosti za mjeru Investicija su:

A) Izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine u svrhu:

 • Proizvodnje vina, skladištenja, prerade, čuvanja i prodaje/marketinga vina od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina
 • Kontrole kvalitete vina
 • Marketinga vina i proizvoda od grožđa i vina
 • Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini

B) Kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe u:

 • Proizvodnji vina (od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina)
 • Kontroli kvalitete vina
 • Marketingu vina i proizvoda od grožđa i vina
 • Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini

C) Opći troškovi vezani uz izdatke iz točaka A) i B) kao što su:

 • Naknade za arhitekte i inženjere
 • Konzultantske naknade
 • Studije izvedivosti
 • Stjecanje prava na patente i licence

Sve aktivnosti koje su provedene prije podnošenja prijave i zaprimanja Odluke o odobrenju projekta neće se sufinancirati.

Neprihvatljive aktivnosti i troškovi propisani su člankom 9. Pravilnika.

Rok za podnošenje prijava za mjeru Investicije je od 1. travnja 2016. do 16. svibnja 2016. godine. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Detaljne upute za podnošenje prijava s popisom obrazaca dostupne su u Uputama za korisnike na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr , te Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr.

 

Galerija

Investicije u vinarije i marketing vina

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više