INOVATIVNOST I IZVRSNOST U OBRAZOVANJU, KULTURI I UMJETNOSTI


HBOR je razvojna i izvozna banka, te izvozno-kreditna agencija Republike Hrvatske u 100%-tnom državnom vlasništvu, koja potiče sustavni, održivi i ravnomjeran gospodarski i društveni razvitak. Kontinuirano ugrađujući kriterije održivosti i društveno odgovornog poslovanja u svoje procese upravljanja HBOR vodi računa o utjecaju koje projekti koje financira imaju na okoliš i zajednicu.

Cilj ovog natječaja je pomoći provedbu i realizaciju projekata u kulturi, umjetnosti, obrazovanju i znanosti koji su temeljeni na novim idejama, inovativnom pristupu i originalnosti u okviru sljedećih Programskih područja financiranja:

1INOVATIVNOST U KULTURI I UMJETNOSTI: izvedbene umjetnosti, likovne djelatnosti I muzejsko- galerijske djelatnosti

2. OBRAZOVANJE I ZNANOST – POTICANJE INOVATIVNOSTI, TALENATA I IZVRSNOSTI

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnog društva upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje djeluju najmanje 2 godine (koji su predali financijska izvješća Ministarstvu financija za 2014. i 2015. godinu) i kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz Programskih područja financiranja ovog Natječaja.

Razdoblje u kojem se projekt mora provesti je godina dana od potpisa Ugovora o donaciji.

Na natječaj se ne mogu prijaviti:

  • fizičke osobe
  • poduzetnici - subjekti koji se bave ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi.
  •  tijela javne vlasti – popis tijela javne vlasti sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. se nalazi na stranicama Povjerenik za informiranje RH:
  • političke stranke,
  • organizacije civilnoga društva čiji osnivači su, ili u čijim tijelima odlučivanja sudjeluju članovi Komisije za procjenu projekata prijavljenih na natječaj za donacije i/ili članovi Uprave HBOR-a i/ili članovi Nadzornog odbora HBOR-a, kao i s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelji, odnosno posvojenik)
  • organizacije civilnoga društva koje nemaju status pravne osobe
  • organizacije koje podupiru rasnu, vjersku ili bilo koju drugu diskriminaciju
  • udruge koje nisu uskladile svoj statut sa odredbama Zakona o udrugama niti su podnijele zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu

Rok u kojemu se podnose prijave traje od objave natječaja do 30. svibnja 2016. koji je ujedno i završetak trajanja Natječaja.

Ukupna vrijednost javnog natječaja: 600.000,00 kuna

Detaljnije o ovom Pozivu i cijelu dokumentaciju pogledajte OVDJE.

 

Galerija

INOVATIVNOST I IZVRSNOST U OBRAZOVANJU, KULTURI I UMJETNOSTI

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više