Inovacije novoosnovanih MSP

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava „Inovacije novoosnovanih MSP“. 

Ovaj Poziv provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Povećana inovativnost MSP–ova“.

Cilj poziva

Predmet: dodjela bespovratnih sredstava za razvoj inovacija koje će rezultirati proizvodom koji je novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa tako dugo dok proces doprinosi razvoju proizvoda. Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj proizvoda su isključeni. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Namjena: poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su došli sami MSP–ovi, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

Cilj: razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Temeljem OPKK-a u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz EFRR-a za ovaj Poziv osigurano je 22.800.000,00 HRK za razdoblje do 31.12.2016. godine.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%.

Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe poštovana.

Prihvatljivi prijavitelji

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje :

 • su neuvršteni MSP-ovi koja spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014;
 • su osnovane najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave;
 • nisu raspodijelile dobit i koje nisu osnovane spajanjem.

Potpora u okviru ovog Poziva isključivo je namijenjena novoosnovanim MSP-ovima i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti.

Poduzeća kontrolirana od strane vlasnika prethodno zatvorenih poduzeća ne mogu koristiti ovu potporu ukoliko je novo poduzeće operativno u istim ili srodnim sektorima kao i zatvorena tvrtka. Ovo ograničenje se odnosi na razdoblje od 12 mjeseci nakon takvog zatvaranja.

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: postupak dodjele) može imati samo jednu projektnu prijavu. Postupak dodjele obuhvaća razdoblje od zaprimanja projektne prijave do donošenja konačne odluke o predmetnoj projektnoj prijavi o čemu se prijavitelj pismenim putem obavještava. Iz navedenog proizlazi, između ostalog, da prijavitelj istovremeno ne može podnijeti više projektnih prijava po predmetnom Pozivu.

Po predmetnom Pozivu jednom prijavitelju može biti dodijeljena samo jedna potpora.

Prihvatljive aktivnosti

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda. Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj proizvoda su isključeni. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 1. Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta  – (provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima)
 2. Komercijalizacija rezultata istraživanja i razvoja (priprema lansiranja proizvoda/usluge)
 3. Dodatne aktivnosti vezane uz aktivnost 1. i/ili 2., prihvatljive za cijelo vrijeme trajanja projekta mogu obuhvaćati:
 • Angažman vanjskog visokokvalificiranog i ostalog stručnog osoblja,
 • Ulaganja u instrumente i opremu,
 • Ulaganja u poslovanje nastalo izravno i isključivo uslijed projekta (kao npr. plaće osoblja prijavitelja koje je izravno uključeno u rad na projektnim aktivnostima, operativni troškovi i sl.).

       4. Aktivnosti vezane uz ugovorne obveze (dodatne aktivnosti iz ove stavke mogu iznositi maksimalno 5% vrijednosti sredstava potpore):

 • Revizija projekta u skladu s poglavljem 7.5 Uputa (ukoliko je primjenjivo),
 • Promidžba i vidljivost u skladu s poglavljem 7.6 Uputa.

Aktivnosti navedene pod točkama 3. i 4. prihvatljive su isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom i aktivnostima navedenim pod točkama 1. i 2.

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu:

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Poziv se vodi u modalitetu trajnog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijava do 31. prosinca 2016. godine.

Detaljnije o ovom Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE. 

Dokumenti

Galerija

Inovacije novoosnovanih MSP

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više