Financiranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2018. godinu

Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji programi/projekti obuhvaćaju zaštitu okoliša i/ili prirode da dostave svoje projekte/programe za 2018. godinu, radi moguće financijske potpore.

Udruge mogu prijaviti projekte/programe za sljedeće aktivnosti:

1) unaprjeđivanje kakvoće okoliša i popularizacija zaštite okoliša i prirode, odnosno edukacija građana, osobito mladih, u području očuvanja mora, voda, obalnog prostora i drugih posebno vrijednih prostora,
2) popularizacija očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije,
3) edukacija i promocija životnih stilova u području gospodarenja otpadom, izbjegavanje nastanka otpada, recikliranje otpada, pravilno postupanje s otpadom.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos 10.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata/ programa je 30 dana, a završava 03. travnja 2018. godine.

 

Više o ovom Pozivu pročitajte na linku. 

Galerija

Financiranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2018. godinu

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više