Financiranje projekata udruga iz donacija ACI d.d. u 2017. godini

ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u prioritetnim područjima za 2017. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici u domeni prioritetnih područja definiranih ovim natječajem.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

  1. Djeca i Mladi

  2. Umjetnost i kulturna baština

  3. Zaštita okoliša

  4. Znanost i sport

  5. Humanitarno djelovanje

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna.

Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar neprofitnih organizacija. Jedna udruga može prijaviti najviše jedan projekt.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa završava 30. travnja 2017. godine.

Više o Natječaju pročitajte OVDJE.

Galerija

Financiranje projekata udruga iz donacija ACI d.d. u 2017. godini

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više