Financiranje godišnjeg programa udruga u sportu za 2016. godinu

Zajednica sporta Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje drugi javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 2.000.000 kuna za financijsku potporu programa gradskih i općinskih sportskih zajednica, granskih sportskih saveza kao i sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu određena prioritetima utvrđenima od strane Povjerenstva Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije.

Prethodnim javnim pozivom raspoređeno je 737.000 kuna. Ostatak neraspoređenih sredstava koji će biti na raspolaganju sportskim udrugama za sufinanciranje javnih potreba u sporta u 2016. godini je 183.000 kuna i to za:

–              provedbu aktivnosti …………………………………………………………………….118.000 kn

–              manifestacije od značaja za županiju ……………………………………………......45.000 kn

–              vrhunski sport: ……………………………………………………………………………20.000 kn

Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Dubrovačko-neretvanske županije, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba u sportu, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost u sportu, što je podrobnije određeno u Uputama za prijavitelje.

Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (poštom ili osobno) istječe 31.prosinca 2016.godine ili do rasporeda ukupnih sredstava.

Procjenu pristiglih prijava, u skladu s kriterijima za financiranje programa u sportu, izvršit će Povjerenstvo Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije na kraju svakog mjeseca do kraja 2016. godine odnosno do ukupnog rasporeda sredstava.

 

Više o ovom natječaju pročitajte OVDJE. 

Galerija

Financiranje godišnjeg programa udruga u sportu za 2016. godinu

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više