Financiranje godišnjeg programa udruga u sportu

Temeljem čl. 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Zajednice sporta Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

 Javni poziv

za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu

I.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu osigurat će se sredstva za financijsku potporu programa gradskih i općinskih sportskih zajednica, granskih sportskih saveza kao i sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu definiranih prioritetima utvrđenima od strane Povjerenstva Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za sufinanciranje javnih potreba u sporta u 2016. godini je 2.000.000 kuna. Putem ovog javnog poziva sportskim udrugama dodijelit će se iznos od 905.000 kn i to:

 • za provedbu aktivnosti ...............................................................................446.500 kn
 • za manifestacije od značaja za županiju ...................................................166.250 kn
 • za vrhunski sport: .......................................................................................237.500 kn
 • za zajedničke programe ...............................................................................52.250 kn
 1. sportska suradnja ........................................................................................14.250 kn
 2. sportske škole ..............................................................................................14.250 kn
 3. rekreacijske aktivnosti ...................................................................................9.500 kn
 4. promicanje sporta u manje razvijenim sportskim sredinama ......................14.250 kn
 • za posebne programe ..................................................................................28.500 kn
 1. sufinanciranje školovanja trenera ..................................................................9.500 kn
 2. sudjelovanje u programima HOO-a .............................................................19.000 kn

II.

Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Dubrovačko-neretvanske županije, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba u sportu, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost u sportu, što je podrobnije određeno u Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, Registar sportskih djelatnosti, moraju imati RNO broj, dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama i podnijele zahtjev Uredu državne uprave za izmjenu podataka u Registru udruga te moraju ispunjavati i sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

III.

Financijska sredstva koja se mogu prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu iznose:

 1. za provedbu aktivnosti od 1.000 kn do 20.000 kn
 2. za manifestacije od značaja za županiju od 3.000 kn do 40.000 kn
 3. za vrhunski sport od 20.000 kn do 180.000 kn
 4. za zajedničke programe od 1.000 do 5.000 kn
 5. za posebne programe od 1.000 do 5.000 kn.

 

IV.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa u okviru ovog Poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Prijave se podnose na posebnim obrascimakoji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije i mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije. Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Poziva.

 

V.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije sklopit će Ugovor o financiranju/sufinanciranju programa.I.

Procjenu pristiglih prijava, u skladu s kriterijima za financiranje programa u sportu, izvršit će Povjerenstvo Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije.

VII.

Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima i uvjetima određenim u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

VIII.

Prijave se, na propisanim obrascima šalju ili neposredno predaju na sljedeću adresu:

Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije

Liechtensteinov put 10

20.000 Dubrovnik

Uz napomenu:

„za Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu – NE OTVARATI“

 

Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (poštom ili osobno) istječe 15. svibnja 2016. godine u 13 sati.

Sva pitanja u svezi ovog Poziva mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: zsdnz@optinet.hr.

 

Potrebnu dokumentaciju te detalje o Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.

 

Galerija

Financiranje godišnjeg programa udruga u sportu

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više