Erasmus+ Sport: Suradnička partnerstva (projekti koji su povezani s Europskim tjednom sporta)

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu (EACEA – The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) objavila je poziv na podnošenje prijedloga za 2016. godinu u okviru programa Erasmus+ Sport pod naslovom „Suradnička partnerstva“.

Ukupni iznos sredstava osiguran u fondu za Erasmus+ Sport iznosi 16,8 milijuna eura. 

Opći ciljevi su:

 • poticati na sudjelovanje u sportu i tjelesnim aktivnostima, naročito u vidu pružanja potpore uvođenju Europskog tjedna sporta
 • poticati sudjelovanje u sportu i tjelesnim aktivnostima, naročito u vidu pružanja potpore u primjenjivanju Smjernica EU-a o tjelesnoj aktivnosti
 • promicati dvojne karijere sportaša, naročito u vidu pružanja potpore u primjenjivanju Smjernica EU-a o dvojnim karijerama sportaša
 • borba protiv dopinga, naročito u rekreativnom okruženju
 • borba protiv namještanja utakmica, naročito u vidu pružanja potpore u sprječavanju, podizanju svijesti i uspostavljanju suradnje među dionicima
 • promicati volonterske aktivnosti u sportu
 • pružiti potporu inovativnim i edukativnim pristupima u sprječavanju nasilja i rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu
 • poboljšati dobro upravljanje u sportu
 • poticati društvenu uključenost i jednakost prilika u sportu, naročito u vidu pružanja potpore u provedbi strategija EU-a s naglaskom na Smjernice EU-a za ravnopravnost spolova i na Strategiju EU-a za osobe s invaliditetom  

Prihvatljivi prijavitelji su:

Javna tijela i neprofitne organizacije koje djeluju u području sporta i tjelesnih aktivnosti, na primjer:

 • javno tijelo nadležno za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • nacionalni olimpijski odbor ili nacionalna sportska konfederacija
 • sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini
 • nacionalna sportska liga
 • sportski klub
 • organizacija ili sindikat koji zastupa sportaše
 • organizacija ili sindikat koji zastupa profesionalce i volontere u sportu (trenere, menadžere itd.)
 • organizacija koja predstavlja pokret „Sport za sve“
 • organizacija koja je aktivna u promicanju tjelesnih aktivnosti
 • organizacija koja djeluje u području aktivnog provođenja slobodnog vremena
 • organizacija koja djeluje u području obrazovanja, osposobljavanja ili mladih 

​Prijavitelj mora imati sjedište u državi članici Europske unije.  

Transnacionalno partnerstvo mora uključivati najmanje 5 organizacija iz 5 različitih Programskih zemalja.  

Prihvatljive aktivnosti su:

 • umrežavanje ključnih dionika
 • razvoj, identifikacija, promidžba i razmjena dobre prakse
 • priprema, razvoj i provedba osposobljavanja i obrazovnih modula te alata
 • aktivnosti za jačanje kompetencija multiplikatora u području sporta i za razvoj praćenja i utvrđivanja mjerila za pokazatelje, posebno u vezi s promicanjem etičkog ponašanja i etičkih kodeksa među ljudima u sportu
 • aktivnosti podizanja svijesti o vrijednosti sporta i tjelesne aktivnosti za osobni, društveni i profesionalni razvoj osoba
 • aktivnosti za promicanje sinergija između područja sporta i područja zdravlja, obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • aktivnosti za povećanje baze dokaza u sportu za suzbijanje društvenih i gospodarskih izazova (prikupljanje podataka kojima se potvrđuju prethodno navedene aktivnosti, ankete, savjetovanja itd.)
 • konferencije, seminari, sastanci, događaji i aktivnosti podizanja svijesti kojima se podupiru navedene aktivnosti  

Stopa sufinanciranja iznosi 80%, najveći iznos potpore za ovaj natječaj iznosi do 150.000,00 eura. 

Rok za predaju prijedloga je do 12. svibnja 2016. godine do 12:00 sati.

Galerija

Erasmus+ Sport: Suradnička partnerstva (projekti koji su povezani s Europskim tjednom sporta)

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više