Erasmus+ Sport: Mala suradnička partnerstva (projekti koji nisu povezani s Europskim tjednom sporta)

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu (EACEA – The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) objavila je poziv na podnošenje prijedloga za 2016. godinu u okviru programa Erasmus+ Sport pod naslovom „Mala zajednička partnerstva“.

Ukupni iznos sredstava osiguran u fondu za Erasmus+ Sport iznosi 16,8 milijuna eura.

Opći ciljevi su:

 • potpora društvenoj uključenosti i jednakosti prilika u sportu, naročito u vidu pružanja potpore u provedbi strategija EU-a s naglaskom na Smjernice EU-a za ravnopravnost spolova i na Strategiju EU-a za osobe s invaliditetom
 • promidžba tradicionalnih europskih sportova i igara
 • potpora mobilnosti volontera, trenera, menadžera i osoblja u neprofitnim sportskim organizacijama
 • zaštita sportaša, naročito mladih, od zdravstvenih i sigurnosnih opasnosti kroz poboljšanje uvjeta za trening i natjecanje. 

Prihvatljivi prijavitelji su:

Javna tijela i neprofitne organizacije koje djeluju u području sporta i tjelesnih aktivnosti, na primjer:

 • javno tijelo nadležno za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • nacionalni olimpijski odbor ili nacionalna sportska konfederacija
 • sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • nacionalna sportska liga - sportski klub - organizacija ili sindikat koji zastupa sportaše
 • organizacija ili sindikat koji zastupa profesionalce i volontere u sportu (trenere, menadžere itd.)
 • organizacija koja predstavlja pokret „Sport za sve“ 6
 • organizacija koja je aktivna u promicanju tjelesnih aktivnosti
 • organizacija koja djeluje u području aktivnog provođenja slobodnog vremena 

Prijavitelj mora imati sjedište u državi članici Europske unije. 

Transnacionalno partnerstvo mora uključivati najmanje 3 organizacije iz 3 različite Programske zemlje.  

Prihvatljive aktivnosti su: 

 • umrežavanje ključnih dionika
 • razvoj, identifikacija i razmjena dobre prakse
 • priprema, razvoj i provedba osposobljavanja i obrazovnih modula te alata
 • aktivnosti podizanja svijesti o dodanoj vrijednosti sporta i tjelesne aktivnosti za osobni, društveni i profesionalni razvoj osoba
 • aktivnosti za promicanje inovativnih sinergija između područja sporta i područja zdravlja, obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • aktivnosti za povećanje baze dokaza u sportu za suzbijanje društvenih i gospodarskih izazova (prikupljanje podataka kojima se potvrđuju prethodno navedene aktivnosti, ankete, savjetovanja itd.)
 • konferencije, seminari, sastanci, događaji i aktivnosti podizanja svijesti kojima se podupiru navedene aktivnosti  

Stopa sufinanciranja iznosi 80%, najveći iznos potpore za ovaj natječaj iznosi do 60.000,00 eura. 

Rok za predaju prijedloga je do 12. svibnja 2016. godine do 12:00 sati.

Galerija

Erasmus+ Sport: Mala suradnička partnerstva (projekti koji nisu povezani s Europskim tjednom sporta)

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više