Erasmus + Sport

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu (EACEA – The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) objavila je niz poziva na podnošenje projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru programa Erasmus + Sport.

Cilj programa je pridonijeti razvoju europske dimenzije u sportu s naglaskom na transnacionalne projekte za potporu amaterskom sportu i rješavanje prekograničnih izazova, poput namještanje utakmica i drugih sportskih natjecanja, dopinga, nasilja i rasizma, te za promicanje dobrog upravljanja, ravnopravnosti spolova, socijalne uključenosti i tjelesne aktivnosti za sve.

Podržane aktivnosti programa su:

1) Zajednička partnerstva - projekti koji se bave međunarodnim izazovima, prvenstveno u amaterskom sportu, kao što su namještanje utakmica, doping, nasilje, rasizam i netolerancija te projekti koji se bave rješavanjem problema dualnih karijera sportaša

2) Europski sportski događaji neprofitnog karaktera - projekti koji se bave socijalnim uključivanjem, jednakim mogućnostima te poticanjem sudjelovanja većeg broja ljudi u sportskim aktivnostima radi poboljšanja zdravlja. Također se potiču i volonterske aktivnosti u sportu. 

Stopa sufinanciranja iznosi 80%, najveći iznos potpore za ovaj natječaj iznosi 300.000,00 eura

Rok za predaju prijedloga je do 21. siječnja 2016. godine do 12:00 sati.

Stopa sufinanciranja iznosi 80%, najveći iznos potpore za ovaj natječaj iznosi 500.000,00 eura. 

Rok za predaju prijedloga je do 21. siječnja 2016. godine do 12:00 sati.

​​Stopa sufinanciranja iznosi 80%, najveći iznos potpore za ovaj natječaj iznosi do 60.000,00 eura. 

Rok za predaju prijedloga je do 12. svibnja 2016. godine do 12:00 sati.

​​Stopa sufinanciranja iznosi 80%, najveći iznos potpore za ovaj natječaj iznosi do 150.000,00 eura. 

Rok za predaju prijedloga je do 12. svibnja 2016. godine do 12:00 sati.

Stopa sufinanciranja iznosi 80%, najveći iznos potpore za ovaj natječaj iznosi do 400.000,00 eura. 

Rok za predaju prijedloga je do 12. svibnja 2016. godine do 12:00 sati.

 

Vodič za Erasmus+ program možete vidjeti OVDJE.

 

Dokumenti

Galerija

Erasmus + Sport

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više