Dodjela vaučera za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije

U okviru projekta vaučera "Moj EU-projekt" Hrvatska gospodarska komora je raspisala natječaj za dodjelu vaučera. Natječaj je namijenjen isključivo članicama HGK, a predviđeni budžet za provedbu natječaja iznosi 200.000 kuna.

Sredstva su namijenjena sufinanciranju izrade projekata za prijavu na natječaj Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, kojega je raspisalo Ministarstvo gospodarstva RH.

Predmet ovog natječaja je dodjela vaučera u vrijednosti do 10.000,00 kuna za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj – eng. kratica ERDF (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.).

Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju trgovačka društva, članice HGK registrirane u Republici Hrvatskoj koja zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti propisane gore navedenim natječajem.

Dodatni kriteriji koje prijavitelji na ovaj natječaj trebaju ispuniti su sljedeći:

- prijavitelj ima najmanje jednog zaposlenika u 2014. i 2015. godini, na temelju broja godišnjih jedinica rada te je za spomenute godine podnio financijska izvješća Financijskoj agenciji;

- prijavitelj je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik;

- prijavitelj nije u poteškoćama;

- prijavitelj nije u postupku stečaja ili postupku likvidacije;

- prijavitelj nije u postupku predstečajne nagodbe;

- prijavitelj ima ispunjene obveze vezane uz plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama;

- prijavitelj ima podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima;

- prijavitelj ima podmirene obveze prema HGK; 

Vaučerima iz ovog natječaja financirat će se izrada prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz EFPR-a, a što uključuje ispunjavanje prijavnih obrazaca, izradu poslovnih planova i studije izvedivosti, odnosno ostalih dokumenata propisanih natječajima raspisanima od strane nadležnog provedbenog tijela.

Vaučeri se mogu realizirati kod članica HGK, registriranih za savjetovanje u svezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, koje u Bazi EU projekata poslovnih savjetnika pri HGK imaju evidentiran najmanje jedan ugovoren projekti.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama HGK i bit će otvoren do 29. srpnja 2016. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Prijave za dodjelu vaučera zaprimaju se od 4. srpnja 2016. godine, a obrađivat će se prema redoslijedu zaprimanja.

Više o ovom natječaju možete pročitati OVDJE.

Galerija

 Dodjela vaučera za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više