Dodjela stipendija „Dubrovnik FestiWine Challange“ 2016.

Dubrovačko-neretvanska županija raspisuje javni natječaj za dodjelu dvije stipendije perspektivnim kandidatima za usavršavanje znanja i sposobnosti u ugostiteljskoj struci, i to:

  • jednom kuharu i jednom konobaru (u daljnjem tekstu: Javni natječaj)

Stručno usavršavanje kandidata u trajanju od trideset dana održati će se Hrvatskoj, Lovran u restoranu „Draga di Lovrana“,  uz mentorstvo chefa Zdravka Tomšića i njegovog stručnog tima u razdoblju između 01. - 31. listopada 2016. godine.

Stipendija iznosi 35.000,00 kuna po kandidatu, a iz nje će se financirati troškovi mentorstva i resursa za rad na stručnom usavršavanju, smještaj, boravak te putni troškovi  kandidata. Dio stipendije u iznosu od 7.000,00 kuna izravno će se uplatiti svakom od  odabranih kandidata.

Pravo na sudjelovanje u Javnom natječaju imaju kandidati koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

  • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Dubrovačko – neretvanske županije,
  • da imaju završenu srednju strukovnu školu iz područja koje se potiče ovim Javnim natječajem (ugostiteljstvo),
  • da imaju između 18 i 30 godina života.

Župan Dubrovačko-neretvanske županije će imenovati Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja koje će donijeti Pravilnik za pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava, pregledati pristigle prijave i dokumentaciju te sukladno kriterijima iz Pravilnika ocijeniti svaku prijavu i predložiti kandidate za dodjelu stipendija.

Na temelju prijedloga Povjerenstva župan Dubrovačko-neretvanske županije donijet će odluku o odabiru kandidata za dodjelu stipendija.

Uz prijavu za sudjelovanje na Javnom natječaju kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • pismo interesa s jasno navedenim razlozima i potrebama za stipendijom te istaknutim dosadašnjim angažmanom u struci,
  • dokaze o dosadašnjoj edukaciji, usavršavanju i praksi,
  • svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
  • presliku domovnice,
  • potvrdu o prebivalištu.

Prijave na Javni natječaj podnose se do zaključno 15. lipnja 2016. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik (s naznakom- Dubrovnik FestiWine Challange).

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pravilnik za pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava kao i rezultati javnog natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama www.festiwine.com.

Korištenje stipendije odobrava se jednokratno. Vrijeme na koje se stipendija dodjeljuje te prava i obveze korisnika stipendije i davatelja stipendije, utvrdit će se posebnim Ugovorom.

Detaljnije o ovom Javnom natječaju možete vidjeti OVDJE. 

 

Galerija

Dodjela stipendija „Dubrovnik FestiWine Challange“ 2016.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više