Dodjela stipendija darovitim učenicima

Dubrovačko-neretvanska županija objavljuje Javni natječaj za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima za 2015/2016. školsku godinu.

Dubrovačko-neretvanska županija (nadalje: Županija) stipendirat će učenike srednjih škola i studente preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 10 mjeseci za godinu.

Prijavu na natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za malodobne učenike roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima.

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti daroviti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, odnosno apsolventi u trajanju od šest mjeseci nakon završenog zadnjeg semestra.

Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha i drugih postignutih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, znanosti i umjetnosti ostvarenih u prethodne dvije godine obrazovanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

·  koji su državljani Republike Hrvatske,

·  koji imaju status redovitog učenika ili studenta,

·  koji imaju prebivalište na području Županije,

·  koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.

KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA 

Kriteriji za dodjelu stipendija učenicima:

 • opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja,
 • pohađanje druge redovite srednje škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu,
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, smotrama iz znanja u prethodne dvije godine obrazovanja,
 • socijalni status

Kriteriji za dodjelu stipendija studentima:

 Kriteriji za dodjelu stipendija studentima jesu:

 • opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja,
 • objavljeni radovi u prethodne dvije godine obrazovanje,
 • izlaganja na znanstvenim skupovima u prethodne dvije godine obrazovanja,
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i izložbama inovacija u prethodne dvije godine obrazovanja,
 • osvojene nagrade u prethodne dvije godine obrazovanja,
 • socijalni status.

BROJ I VISINA STIPENDIJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 7 stipendija učenicima i 16 stipendija studentima za 2015./2016. godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

 • za učenike 600,00 kuna mjesečno
 • za studente 1.000,00 kuna mjesečno

NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

 Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport

Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima

Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

 

s naznakom «Natječaj za stipendije». Zahtjevi se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s web stranice Županije http://www.dubrovnik-neretva.hr/ , odnosno koji se mogu dobiti u Centralnoj pisarnici Dubrovačko-neretvanske županije, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

Javni poziv otvoren je do 20. studenog 2015. godine.

Detalje te potrebnu dokumentaciju o Javnom natječaju možete vidjeti OVDJE.

 

 

Galerija

Dodjela stipendija darovitim učenicima

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više