Dodjela potpora HTZ-a

Hrvatska turistička zajednica je objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju.

Događaji bi trebali doprinositi slijedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu
 • jačanju snage brenda hrvatskog turizma
 • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma. 

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju sukladno sljedećim programima:

 1. Potpore događanjima na turistički nerazvijenim PPS područjima
 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima
 3. TOP događanja

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe:

 • trgovačka društva
 • obrti
 • zadruge
 • nacionalni sportski savezi
 • javne ustanove
 • ustanove u kulturi
 • umjetničke organizacije
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • turističke zajednice

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

 • u elektronskom obliku na online obrascima JPD-2016, MP-2016, DP-2016, IPD-2016,TPR-2016 putem linka http://potpore.htz.hr
 • i u tiskanom obliku
     a) ispunjene online obrasce (JPD-2016, MP-2016, TPR-2016) potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat
     b) ručno ispuniti ostale obrasce (DP-2016, IPD-2016) potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s ostalom dokumentacijom.

 

HTZ može organizatoru odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova događanja.

Događanja koja ostvare potporu po ovom Javnom pozivu ne mogu ostvariti potporu po drugim programima potpore HTZ-a.

Dodatne informacije: Isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Javni poziv otvoren je do 30. svibnja 2016. godine.

 

 

Dokumenti

Galerija

Dodjela potpora HTZ-a

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više