Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Ministarstvo poduzetništva i obrta je objavilo Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo.

PREDMET PROGRAMA
Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

KORISNICI
Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe. Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji koji obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili i srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.

Mikro, mala i srednja poduzeća:
- moraju imati sjedište na području Republike Hrvatske
- moraju imati prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja)
- moraju imati podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće
- moraju biti u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) moraju imati u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:
a) Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti
1.200,00
b) Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti
najviše 3.200,00 kuna
c) Polaganje majstorskog ispita
2.600,00 kuna
d) Pripremu za polaganje majstorskog ispita
najviše 5.400,00 kuna
e) Prekvalifikaciju
stvarni troškovi školarine
f) Polaganje pomoćničkog ispita
1.200,00 kuna
g) Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja
stvarni troškovi

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. godine.

Više o ovom Pozivu možete pročitati OVDJE. 

Galerija

Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više