4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 69/16 Natječaj za provedbu podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, provedba tipa operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”.

Korisnici ove operacije su jedinice područne (regionalne) samouprave, a prihvatljivi troškovi su gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav).

Planiraju se investicije u novu infrastrukturu za sustave navodnjavanja s isključivim ciljem povećanja poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
Kriteriji odabira za prihvatljive projekte su propisani Pravilnikom a temeljni su na slijedećim parametrima:

  • Ekonomska stopa povrata investicije (prioritet se daje većoj ekonomskoj stopi povrata investicije iz studije izvedivosti);
  • Stopa priključenosti (prioritet se daje većem udjelu poljoprivrednih površina za koje je investitor sklopio preliminarni ugovor o priključenju krajnjih korisnika);
  • Sezonska aridnost područja (prioritet se daje područjima s većom aridnosti);
  • Ocjena energetske učinkovitosti projekta (prioritet se daje sustavima s nižim nazivnim tlakom Pogodnost tla za navodnjavanje (prioritet se daje većoj neto poljoprivrednoj površini s većom pogodnosti tala za navodnjavanje ocjenjenom u obuhvatu sustava);
  • Indeks regionalne razvijenost (prioritet se daje području s nižim indeksom regionalne razvijenost na županijskoj razini).

Visina potpore je od 150.000 do 15.000.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti), a intenzitet potpore je do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva je od 27. srpnja do 27. listopada 2016.

Više o ovom Natječaju pročitajte OVDJE.

Galerija

4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više