Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17), tijela jedinica područne (regionalne) samouprave izrađuju i donose provedbene programe. Provedbeni program kratkoročni je akt strateškog planiranja koji se donosi za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno za četverogodišnje razdoblje. Njegova je svrha funkcionalno povezati Plan razvoja s proračunom županije na način da se kroz provedbeni program utvrde planirani iznosi ulaganja iz županijskog proračuna namijenjeni financiranju provedbe mjera i aktivnosti, a koji su prethodno utvrđeni u Planu razvoja županije. Na taj način Provedbeni program predstavlja novi okvir za planiranje proračuna županije.
U Planu razvoja za razdoblje do 2027. godine Dubrovačko-neretvanska županija utvrdila je četiri strateška prioriteta razvoja:
1. Jačanje otpornosti gospodarstva i povećanje ulaganja u održivo i digitalno gospodarstvo,
2. Poboljšanje kvalitete života te unaprjeđenje ljudskog kapitala,
3. Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine
4. Unaprjeđenje upravljanja razvojem.

Dokumenti

Galerija

Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više