Kako do EU fondova

Pogledajte vrlo korisnu publikaciju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EUropske unije o upravljanju Projektnim ciklusom:

http://www.mrrfeu.hr/userDocsImages/Publikacije/Smjernice_za_.pdf

Galerija

Kako do EU fondova

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više