Djelatnici

Anamarija Granić, mag. oec.

Direktorica agencije KORA od 01.09.2017., koja je prethodno obavljala dužnost prokuristice agencije KORA (od  02.05.2016. do 31.08.2017.). Završila je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, sveučilišni preddiplomski studij smjer Međunarodni hotelski i turistički menadžment i diplomski studij smjer Menadžment u turizmu, te posjeduje uvjerenje o uspješno završenom programu "Voditelj projekata za EU fondove", Mirakul edukacijskog centra.

gsm: 091 2575 001

e-mail: info@kora.hr, agranic@kora.hr

 

Ivica Martinović, dipl. oec.

Stručni suradnik na projektima od 06.07.2015. Završio je Ekonomski fakultet u Splitu. Prije dolaska u agenciju KORA radio je kao voditelj odjela za računovodstvo i financije u firmi Adriatic.hr.

gsm: 091 2575 002

e-mail: imartinovic@kora.hr

 

Iva Žanetić, struč. spec. oec.

Stručna suradnica na projektima od 11.5. 2017. godine nakon odrađenog stručnog osposobljavanja. Završila je Ekonomski fakultet u Splitu, stručni studij smjer Management malog poduzeća i specijalistički diplomski stručni studij iz Managementa - Upravljanje projektima. 

e-mail: izanetic@kora.hr

 

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više