NATJEČAJ ZA OBNOVU USTANOVA ZA OBRAZOVANJE

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je s danom 15. travnja 2016. godine odobrilo Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja ponovno pokretanje zaprimanja projektnih prijedloga po Pilot projektu „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.2.“, (referentna oznaka KK.04.2.1.02) s ciljem iscrpljenja trenutno raspoloživih financijskih sredstava po predmetnom Pozivu, isključivo pod jednakim uvjetima.

Sukladno Sporazumu o obavljanju delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., sklopljenom 21. svibnja 2015. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja sredstva za provedbu Poziva za „Pilot projekt: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.2.“ osigurava Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao Posredničko tijelo razine 1.

Cilj Poziva je postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:
1. Središnja država – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova
2. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova
3. Javne ustanove - vlasnici / korisnici javnih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove).

Detaljnije o ponovnom pokretanju natječaja možete vidjeti OVDJE. 

Dokumenti

Galerija

NATJEČAJ ZA OBNOVU USTANOVA ZA OBRAZOVANJE

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više